Βίντεο: η μεγαλειώδης έκρηξη ενός σουπερνόβα!

To βίντεο που ακολουθεί αρχίζει με την θέα ενός ερυθρού υπεργίγαντα, ενός άστρου 500 φορές μεγαλύτερο και 20000 φορές λαμπρότερο από τον ήλιο. Όταν στο εσωτερικό του άστρου εξαντλούνται οι πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης το άστρο καταρρέει εξαιτίας της βαρύτητας. Η απότομη κατάρρευση δημιουργεί ένα κρουστικό κύμα προς τα έξω. Το κρουστικό κύμα αρχικά σπάει την ορατή επιφάνεια του άστρου σε μια σειρά από δακτυλιοειδείς πίδακες και μόνο μετά από 20 λεπτά αργότερα η πλήρης ένταση του κρουστικού κύματος φτάνει στην επιφάνεια για να ολοκληρωθεί αυτό που ονομάζουμε έκρηξη σουπερνόβα.

Κατά την διάρκεια της έκρηξης των σουπερνόβα τα εξωτερικά στρώματα του άστρου εκτινάσσουν στο διάστημα ποσότητες στοιχείων όπως Υδρογόνο, Ήλιο, Άνθρακα και Οξυγόνο. Ταυτόχρονα στα εσωτερικά στρώματα, σχηματίζονται διαμέσου της αργής σύλληψης νετρονίων (s-process) βαρύτερα στοιχεία όπως Νέον, Μαγνήσιο, Αργόν, Ασβέστιο κ.ο.κ, και διαμέσου της ταχείας σύλληψης νετρονίων (r-process) βαρύτερα στοιχεία μέχρι το Ουράνιο κι ακόμη πιο βαρύτερα.
Παρακολουθείστε την προσομοίωση της έκρηξης στο βίντεο που ακολουθεί: